Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich. 


Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:
Uczelnia
Inne dane
Kariera naukowa
Oceny
Specjalizacje lekarskie
Ukończone uczelnie
Etat | Rotacja
Etat | Ogólne - uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne).
Kadry pozostałe - Odznaczenia

Dodatek umożliwia definiowanie:
definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
definicji ocen,
dyscyplin,
dziedzin,
grup pracowniczych,
kierunków,
specjalizacji,
specjalności,
stopni naukowych,
tytułów naukowych,
tytułów zawodowych.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Korzyści:
Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni.
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni.
Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni).
Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).

NETIS SP Z O.O. INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW ul. Chemiczna 1, 61-013 Poznań tel. 727 287 287 biuro@netis.com.pl
zapisz się do newslettera

Podaj poprawny adres

Zaznacz

Design by Solmedia