to moduł do elektronicznej wymiany dokumentów, działa z enova Handel.


EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

W systemie enova obsługiwane są komunikaty EDI w postaci plików xml. Struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna.

Funkcjonalność obejmuje:

Definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet
Definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem
Tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER
Sześć gotowych definicji komunikatów
Przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów
Przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu
Tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport)
Tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu
Zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu

NETIS SP Z O.O. INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW ul. Chemiczna 1, 61-013 Poznań tel. 727 287 287 biuro@netis.com.pl
zapisz się do newslettera

Podaj poprawny adres

Zaznacz

Design by Solmedia